Vettigos funktioner

Vores lange erfaring med softwareudvikling har lært os at lytte til kunderne, når de fortæller hvilke funktioner, der er vigtige i en travl praksis. Vi udvikler og forbedrer hele tiden Vettigo, så dit system kan understøtte din praksis bedst muligt.

Klient- og patientregister

 • Grafisk journal med vedhæftede billeder, tandkort og dokumenter.
 • Standardbreve med flettefelter (f.eks. hjemsendelsesinstrukser).
 • Automatisk afsendelse af startbrev via e-mail til nye klienter.
 • Automatisk forsendelse af regninger/kvitteringer via e-mail.
 • Opret egne standardskemaer (f.eks. indlæggelsesskema).
 • Nem og hurtig søgning på klienter og patienter.
 • Automatisk udsendelse af remindere.
 • Foruddefinerede tekster (fraser).
 • Behandlingshistorik.
 • Kontooversigt.

Regnskab

 • Integration til dit og din revisors foretrukne økonomisystem.
 • Automatisk forsendelse af regninger/kvitteringer via e-mail.
 • Mulighed for FI-kort eller -koder på udskrevne regninger.
 • Enkel og letforståelig kreditering af fejlregninger.
 • Oversigt over åbne, ufakturerede takseringer.
 • Indlæsning af FI-adviseringslister fra netbank.
 • Rykkersystem.
 • Dagsafslutning og afstemning.
 • Oversigt over udeståender.
 • Let og hurtig fakturering.
 • Omsætningsstatistik.

Aftalebog

 • Fleksibel opsætning af enkelt- og fælleskalendere.
 • Automatiske aftalepåmindelser (sms/e-mail).
 • Nem flytning af aftaler med drag'n'drop.
 • Se klienters fremtidige aftaler.
 • Egne definerede aftalefarver.
 • Funktions- og arbejdstidslag.
 • Oprette tider og aftaler.
 • Ankomstregistrering.
 • Gentagelsesaftaler.
 • Kalendergrupper.

Andre, essentielle funktioner

 • Automatisk opdaterede priser fra Kruuse, Eldorado, Royal Canin, Hill's m.fl.
 • Automatisk opdaterede medicinpriser (VIF, Nomeco, VetPharm, m.fl.).
 • Automatisk underskrifter på recepter og let forsendelse via krypteret mail.
 • Integration til Idexx VetLab Station, Zoetis Fuse-box, Trio Lab, m.fl.
 • Nem håndtering af sundhedsplaner.
 • Omfattende statistik.
 • Integration til VetPlan.
 • Online tidsbestilling.

Har du spørgsmål til os?